1/2

FORDELS

medlemskap

Fortsett nedover

Hva er fordelsmedlemskap?

Et fordelsmedlemskap er et tilbud til de som slutter eller har sluttet i Tollvesenet, til å fortsatt beholde de
medlemsfordeler de har gjennom Norsk Tollerforbund (og YS), samt at de mottar Norsk Tollblad.

 

Pensjonister fra før 1.1.2016 fortsetter sitt medlemskap som før, men gis anledning til å frivillig betale kontingent.

 

Et fordelsmedlemskap i NT er ingen erstatning for å være organisert i en fagforening .

Kontingenten er satt til kroner 500,- pr år - denne faktureres i juni hvert år.


NORSK TOLLBLAD, RØROSBANKEN, GJENSIDIGE, DANSKE FERIEHJEM M.M.