flaxlodd.jpg
Vervepremie2.jpg
Vervepremie.jpg

Vervekampanje

Alle som verver en eller flere medlemmer er i med i trekningen om flotte premier

Alle nye medlemmer mottar Velkomstpakke fra Norsk Tollerforbund.

 

Velkomstpakken blir levert på arbeidsplassen eller kan hentes på forbundskontoret

Til deg som verver

 

Sørg for at navnet ditt blir skrevet på innmeldingsskjemaet som det nye medlemmet sender inn. 

 

Du vil få tilsendt et flax-lodd så snart det nye medlemmet er registert i medlemsregisteret.

 

Du er også med i trekningen om den årlige hovedpremien - hva premien blir bestemmes hvert år - sist gang var det en Ipad!

 
Til deg som blir vervet

 

Fyll ut innmeldingsskjemaet og send dette inn.

 

Før opp navnet til den som vervet deg om det var tilfellet.

 

Du vil motta Velkomstpakken som består av flotte NT-effekter, så straks medlemskapet ditt er registrert.
Den blir sendt deg til arbeisplassen eller du kan hente den på forbundskontoret i Oslo.
 
Hvem kan delta

 

Alle medlemmer av Norsk Tollerforbund kan verve nye medlemmmer.

 

Tillitsvalgte som sitter i styrene i lokalforeningene, sentralstyret eller forbundskontoret vil ikke motta flax-lodd eller kunne delta i trekningen av hovedpremien.

 

Trekning av hovedpremien foretas i desember hvert år.