- Det er viktig og betryggende for medlemmene å vite at de har en sterk organisasjon som taler deres sak.

 

Om Norsk Tollerforbund

Norsk Tollerforbund er det naturlige organisasjonsvalg for tilsatte i Tollvesenet, da vi har medlemmer innenfor alle tjenesteområder i etaten. Er du ansatt i Tollvesenet er vi fagforbundet for deg!

 

Forbundet har ca. 1600 medlemmer og organiserer over 85% av etatens tjenestemenn og -kvinner over hele landet. Norsk Tollerforbund er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - sektor Stat.

 

Les mer om Norsk Tollerforbund på NT Nett

 

Medlemmene i Norsk Tollerforbund har en klar rett til å søke råd og hjelp i de saker som angår arbeids- og lønnsforhold. De har også rett og plikt til å påvirke arbeidet i forbundet gjennom de forskjellige organisasjonsledd.

 

Ved at Norsk Tollerforbund har denne høye andel av etatens tilsatte i sine rekker, har forbundet stor innflytelse når viktige beslutninger som berører tjenestemennenes arbeids- og lønnsforhold fattes. Det er når vi står sammen vi er sterkest ! 

​

Norsk Tollerforbund er representert i alle de vesentlige utvalg og prosjekter som arbeider i etaten. Det er viktig og betryggende for medlemmene å vite at de har en sterk organisasjon som taler deres sak.

 

Norsk Tollerforbund har gjennom avtaler for de tilsatte i Tollvesenet oppnådd rettigheter og goder som på mange områder går langt ut over lovens og sentrale avtalers minimumsbestemmelser.

 

Norsk Tollerforbund er bygget opp med et sentralstyre på 7 medlemmer og 6 varamedlemmer. Disse velges på forbundets landsmøte, som avholdes hvert 3. år.

 

Forbundet består for tiden av 7 lokalforeninger, og er bindeleddet mellom medlemmene og forbundets sentrale ledelse.Lokalforeningslederne og 1-2 representanter fra hver av lokalforeningene, samt sentralstyret utgjør landsstyret, og samles 1 - 2 ganger i året.

 

I Tollvesenet var det tidligere to forbund. Etter en lang prosess, ble disse slått sammen til Norsk Tollerforbund, den 1. Januar 1980. Forbundet ble fra samme tidspunkt tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS, som står for partipolitisk uavhengighet og stor selvråderett for de enkelte forbund.

 

SMK_5607_edited.jpg
Forbundskontoret
@: post@norsktollerforbund.no

Karin Tanderø Schaug
Forbundsleder
Mob: 93 88 95 52
@: karin.tandero.schaug@@norsktollerforbund.no

Rune Gundersen
Nestleder

Mob: 915 99 212
@: Rune.Gundersen@@norsktollerforbund.no


Stein Borvik
Politisk Rådgiver
Mob: 45 60 09 85
@: stein.borvik@norsktollerforbund.no
 
 
Steinar Myhre Knutsen
Kommunikasjonsrådgiver
Mob: 90 59 16 18
@: steinar.myhre.knutsen@norsktollerforbund.no