Innmelding

Bli medlem idag!

Innmelding og kontigent

Når man melder seg inn i Norsk Tollerforbund blir man også automatisk innmeldt i den lokalforening hvor man hører hjemme. 

Medlemskontigent

Medlemskap i Norsk Tollerforbund koster 0,80% av din bruttolønn (uten tillegg), med et tak på kroner 350,- pr mnd.

Nye medlemmer gis en redusert kontingent på kroner 50,- pr måned frem til man; enten er tilsatt som tollinspektør, eller om man ansettes i en annen stilling, får man redusert kontingent i inntil 12 måneder.

 

I tillegg er den en egen kontigent for medlemskap i lokalforeningen. Dette beløpet varierer noe mellom de forskjellige lokalforenigene - gå til din lokalforening for å se hva det koster i din region.

 

  • Begge kontigentene blir trukket direkte fra din lønn og vises som egne poster på lønnsslippen.

 

  • Fagforeningskontigenten kan trekkes fra på selvangivelsen som fradrag.

 

  • Norsk Tollerforbund er stolte av å ha en av de rimeligste kontigentene blant noe fagforbund i landet.

Få nyheter der du er!
 

Som medlem av Norsk Tollerforbund får du tilsendt vårt fagblad Norsk Tollblad til din hjemadresse fire ganger i året.

 

I tillegg har du muligheten til å få nyheter fra forbundet der du er, når du vil:

Bli med i NTs Facebookgruppe - og LIK vår Facebookside - der legges alle nyheter ut så fort de skjer.

 

I tillegg vil du få tilsendt vårt nyhetsbrev til den epostadressen du oppgir i innmeldingsskjemaet. Ønsker du nyhetsbrevet sendt til en annen adresse i tillegg kan du registrere den her.