Hvorfor organisere seg?

Cecilia.JPG
Cecilia.JPG

press to zoom
Hvorfor organisere seg?
Hvorfor organisere seg?

press to zoom
toll.jpg
toll.jpg

press to zoom
1/6

Fellesskap - Fremtid - Forsikring

 

Alle i Norge har rett til å organisere seg i fagforening – eller å la være. For ansatte i Tollvesenet vil det være naturlig å melde seg inn i Norsk Tollerforbund - 85% av alle ansatte i etaten har gjort nettopp det.

 

Fellesskap

Å bli medlem i en fagforening er også en solidarisk handling. Gjennom medlemskap i en fagforening, bidrar du ikke bare for dine egne rettigheter og behov, men også for andres. Sammen står man sterkere i arbeidet med å ta vare på den enkeltes - og fellesskapets - interesser. Den viktigste oppgaven er å påvirke for bedre lønn- og arbeidsforhold.

 

Gjennom Norsk Tollerforbund er du også medlem av hovedsammenslutningen YS Stat, som er en sektor i hovedorganisasjonen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. YS Stat forhandler med Staten på vegne av 15 medlemsforbund. Det finnes fire ulike hovedorganisasjoner. LO, Unio og Akademikerne i tillegg til YS. Alle fire har en egen sektor for de statsansatte. Tilsvarende sektorer finnes også for øvrige yrkesgrupper i samfunnet.

 

Det viktigste for hovedsammenslutningene er å forhandle i de årlige lønnsoppgjørene - å vegne av alle statsansatte medlemmer. I tillegg er det et omfattende samfunnspolitisk arbeid innenfor arbeidstakeres livsvilkår generelt, demokrati, frihets- og rettsidealer og miljøarbeid. Alle hovedsammenslutningene - og mange fagforeninger - er med i internasjonale arbeidstakerorganisasjoner og -råd. Her arbeides det på tvers av landegrenser for å bedre livs-, lønns- og arbeidsvilkår.

 

Du står aldri alene når du er fagorganisert. Medlemskapet innebærer at du har et sikkerhetsnett som vil yte deg hjelp og assistanse på arbeidsplassen og i mange tilfeller også i din fritid. Dette sikkerhetsnettet bygger på det fellesskap som er fagbevegelsens fundament. Overfor en vanskelig arbeidsgiver har du små muligheter til å klare deg alene. Med dine kolleger som støtte skapes det mer jevnbyrdighet i forholdet til arbeidsgiveren.
Medlemskapet sikrer deg også innflytelse på hvilke krav Norsk Tollerforbund og YS Stat skal legge vekt på i tariffoppgjørene.

 

 

Fremtid

Et rettferdig og demokratisk samfunn vil sikre at arbeidstakere får gode arbeids- og livsvilkår også i framtida. For hver enkelt av oss kan dette bety en forsikring mot forskjellsbehandlig, for eksempel på bakgrunn av kjønn, rase og livssyn.

 

Det skal være godt å ha en jobb å gå til, men det er også viktig at det er trivelig og trygt å være der. Derfor er arbeidsmiljøet så viktig. YS Stat og forbundene har vært i front for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø. Helse, miljø og sikkerhet er grunnleggende i dette arbeidet. Selv om den gjeldende arbeidsmiljøloven er et godt redskap, har de store teknologiske og økonomiske forandringene gjort det nødvendig å ta opp spørsmålet om en ny lov for arbeidslivet. Er du fagorganisert får du muligheter til å påvirke innholdet av denne loven og bestemmelsene i hovedavtalene og overenskomstene som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

 

Forsikring

Et medlemskap i en fagorganisasjon er først og fremst din forsikring om gode arbeids-
og livsvilkår. Man har krav på hjelp hvis det oppstår problemer, eller hvis man lurer på noe. De som jobber for organisasjonene, er høyt kvalifiserte personer med erfaring som kommer deg som medlem til gode. De har møtt mange i den samme situasjonen som du er i selv, og kan gi enkle råd som gjør jobben din lettere. Norsk Tollerforbund har alltid prioritert god og relevant utdanning av sine tillitsvalgte, og har høy kompetanse innenfor de områder som til enhver tid er aktuelle for organisasjonen.

 

Hvis du f.eks skulle havne i en “uenighet” med din arbeidsgiver, er det veldig nyttig å kunne søke støtte i din fagforening. Du tenker kanskje at det er utenkelig at du skal havne i en situasjon hvor du vil ha behov for hjelp, men ha i bakhodet at du skal være yrkesaktiv i mange år og ting skjer fra tid til annen.

 

Å være organisert sikrer deg også mot usaklig oppsigelse. Ansettelsesavtalen, , Hovedtariffavatalen, hovedavtalen og arbeidsmiljøloven inneholder viktige bestemmelser som hindrer usaklig oppsigelse. Bryter arbeidsgiveren dette, kan du gjennom Norsk Tollerforbund og YS Stats juridiske kompetanse få hjelp til å ta opp saken. Det er en forutsetning at NT er enig i at oppsigelsen er usaklig og rettsstridig.

 

 

Les mer: 10 andre gode grunner til å organisere seg