Bli

Medlem!​​​​​​​​​​​​

...og for øvrig...lønna skal opp

Norsk Tollerforbund er det naturlige organisasjonsvalg for tilsatte i Tollvesenet.

Forbundet har ca. 1600 medlemmer og organiserer de fleste av etatens tjenestemenn og -kvinner over hele landet. Norsk Tollerforbund er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - sektor Stat.

 

Ved at Norsk Tollerforbund har denne høye andel av etatens tilsatte i sine rekker, har forbundet stor innflytelse når viktige beslutninger som berører tjenestemennenes arbeids- og lønnsforhold fattes. Det er når vi står sammen vi er sterkest ! 

Hvorfor være organisert?

Fellesskap - Fremtid - Forsikring

Medlemsfordeler

Gode tilbud - kun for medlemmer

Vervepremier

Til deg og den som verver

  • Flickr App Icon
  • Twitter Classic
  • Instagram App Icon